Abdurrahman Önül İlahileri

abdurrahman önül yeşil sancaklı sultan ilahisi

abdurrahman önül yeşil sancaklı sultan ilahi sözleri Dün gece kardeşler bana düşümde, Bir yeşil sancaklı sultan göründü, Gözümün gördüğü söyledim size, Bir yeşil sancaklı sultan göründü, Sancağını açtı şöyle yürüdü, Yüreğimin yağı içimde eridi, Muhammed’in nuru arşı bürüdü, Bir yeşil sancaklı sultan göründü, Sancağı ak idi döndü yeşile, Uyandım kendimi dövdüm taş ile, Ey Allah’ım bir daha göster düş ile, Bir yeşil sancaklı sultan göründü, Sancağını açtı şöyle yürüdü, Yüreğimin yağı içimde eridi, Muhammed’in nuru arşı bürüdü, Bir yeşil sancaklı sultan göründü, Sancağını açtı düzüldü yola, Nice... [Devamini oku]

abdurrahman önül ravza ilahisi

abdurrahman önül ravza ilahi sözleri varmıştır ruhlar ravzaya varsa, kutbeyi ravzayı yakından görse, başka toprakları yüzüğünü sürse, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, ziyaret kastıyla urumu sererim, selam kapısından girsem içeri, kemal urifetle varsam ileri, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, uzurup akile eğilsem gitsem, bütün varlığımı orda eritsem, eriyen mum gibi dökenip gitsem, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile yanan su allah, diyerek kafile... [Devamini oku]

abdurrahman önül menzilde üç minare ilahisi

abdurrahman önül menzilde üç minare ilahi sözleri Menzilde 3 Minare yükseliyor göklere, Söyleyin sofilere tez gelsinler Menzile, Şadırvanı mermerden camisi çinilerden, Söyleyin yetinirmi Sultanım seyyitlerden, Menzilde gezer Sultan dertli gönüle derman, Varsa gaflette yatan tez gelsinler Menzile, Şadırvanı mermerden camisi çinilerden, Söyleyin yetinirmi Sultanım seyyitlerden, Menzili arayanlar Sultanımı duyanlar, Varsa çok susayanlar tez gelsinler Menzile, Şadırvanı mermerden Camisi çinilerden, Söyleyin yetinirmi Sultanım seyyitlerden, Dermanım yok diyenler doktorlarda gezenler, Ağlayıp inleyenler tez gelsinler Menzile, Şadırvanı mermerden Camisi çinilerden, Söyleyin... [Devamini oku]

abdurrahman önül medet ilahisi

abdurrahman önül medet ilahi sözleri Medet ya Gavsül Âzam pir sultan Abdülbâki, Mevhibe-i muazzam, Pir sultan Abdülbâki, İns ü cin olsun hayran melekler kıldı devran, Arşı eyledi seyran, Pir sultan Abdülbâki, Nesl-i pâk-i Mustafa, Hânedan-ı bâ-safa, Dürrü yektâ-i vefa, Pir sultan Abdülbâki, İns ü cin olsun hayran melekler kıldı devran, Arşı eyledi seyran, Pir sultan Abdülbâki, Ol sultan-ül-Evliyâ, Nüktedân-ül asfiyâ, Hem bürhan-ül etkıyâ, Pir sultan Abdülbâki, İns ü cin olsun hayran melekler kıldı devran, Arşı eyledi seyran, Pir sultan Abdülbâki, Mazhar-ı sırrı Huda, Meşher-i feyz-i atâ, Meş’ar-i pûş-i hata, Pir sultan Abdülbâki, İns... [Devamini oku]

abdurrahman önül hicaz illerinde ilahi sözleri

abdurrahman önül hicaz illerinde ilahisi sözleri Varsam Hicâz illerine, Düşsem Ka’be yollarına, Lebbeyk diyen dillerine, Kurbân olsam kurbân olsam, Lebbeyk diyen dillerine, Kurbân olsam kurbân olsam, Mikatında ihram giysem, Beytullahda ihrar görsem, Hak resule selam versem, Mihran olsam Mihran olsam, Hak resule selam versem, Mihran olsam Mihran olsam, Tavaf etsem yana yana, Zemzem içsem kana kana, Hakk ismini ana ana, Giryân olsam giryân olsam, Hakk ismini ana ana, Giryân olsam giryân olsam, Safâsında safâ sürsem, Mervesinde mürvet görsem, Hatim’ine yüzüm sürsem, Hayrân olsam hâyran olsam, Hatim’ine yüzüm sürsem, Hayrân olsam hâyran olsam, Hacer’ül... [Devamini oku]

abdurrahman önül hakka aşık olanlar ilahisi

abdurrahman önül hakka aşık olanlar ilahi sözleri Bu yol Hak yoludur, Hakka aşık olan gelsin, Hak yolu derman yoludur, Derdine derman arayan gelsin, Hak Muhammedin yoludur, Muhammed Rabbinin Gülüdür, Sevda Güllerde gizlidir, Gönlünde Gül sevdası isteyen gelsin, Hak hayatın manasıdır, Hayatı anlamak isteyen gelsin, Hak sabrın kalesidir, Sabrı arayan gelsin, Hak mutluluk yoludur, Mutluluk arayan gelsin, Hak adalet divanıdır, Adalet isteyen gelsin, Hak insanda gizlidir, Kendini arayan gelsin, Hak rahmetin ummanıdır, Rahmet isteyen gelsin, Hak saygı yoludur, Saygı arayan gelsin, Hak sevgide gizlidir, Sevgi isteyen gelsin, Hak yolu umut yoludur, Ümitsizliğe düşen... [Devamini oku]

abdurrahman önül hak yolu ilahisi

abdurrahman önül hak yolu ilahi sözleri Hak yoluna gidenlerin, Asâ olsam ellerine, Münkir ile cenk edenin, Kemer olsam bellerine, Seyrânî kaldır parmağın, Vaktidir Hakk’a durağın, Deryâya akan ırmağın, Katre olsam sellerine, Torunuyuz bir dedenin, Tohumuyuz bir bedenin, Münkir ile cenk edenin, Silah olsam bellerine, Bir üstada olsam çırak, Yakın olurdu ırak, Kemiğimi yapsam tarak, Yâr zülfünün tellerine, Yönüm yâre çevirseler, Vücudumu kavursalar, Harman gibi savursalar, Muhabbetin yellerine, İndim şeyhin bahçesine, Lale sümbül güllerine, Şeyhimi ben vasfedeyim, Lalesiyle, sümbülüyle,  Okumaya devam et →

abdurrahman önül doldur sofi cay doldur ilahisi

abdurrahman önül doldur sofi cay doldur ilahisi Doldur aşık çay doldur, Aşk elinde pay boldur, Böyle meclis bulunmaz, Allah! deyip çay doldur, Bülbül aşkın ceminde, Dök çayı gül renginde, Erenler meclisinde, Doldur aşık çay doldur, Doldur aşık çay doldur, Aşk elinde pay boldur, Böyle meclis bulunmaz, Allah! deyip çay doldur, Çay piştiyse getirin, Aşıklara içirin, Çok salavat getirin, Doldur sofi çay doldur. Doldur aşık çay doldur, Aşk elinde pay boldur, Böyle meclis bulunmaz, Allah! deyip çay doldur, Çaylar geldi kopkoyu, Açılsın cennet yolu, Girsin müminler soyu, Doldur kardeş çay doldur, Doldur aşık çay doldur, Aşk elinde pay boldur, Böyle... [Devamini oku]

abdurrahman önül başörtüsü ilahi sözleri

abdurrahman önül başörtüsü ilahi sözleri Dil uzatma, Allah için, Hak emridir Baş Örtüsü, Alay etme, için için, Hak emridir Baş Örtüsü, İnsanlığın onuruna, Analığın gururuna, Ar ve namus uğruna, Ümmetindir baş Örtüsü, Hak teala emreyledi, Başımıza tac eyledi, Rasulallah böyle dedi, Hak emridir baş örtüsü, Balık bile baştan kokar, Baş giderse gövde çöker, Dost dediğin başa bakar, Hak emridir baş örtüsü,  Okumaya devam et →

abdurrahman önül allah de kalbim ilahisi

abdurrahman önül allah de kalbim ilahi sözleri Seherlerde deryaya dalsam, Elini elime alsam, Nur cemalini bir kere görsem, Allah de kalbim Allah de, Seherlerde kalkmazmısın, Nur çıranı yakmazmısın, Sen Allahtan korkmazmısın, Allah de kalbim Allah de, Seherlerde kalkta otur, Sağ elini kalbine götür, Dilin ile salavat getir, Allah de kalbim Allah de, Seherlerde uyku haram, İnan kardeş dünya yalan, Malın mülkün olur talan, Allah de kalbim Allah de,  Okumaya devam et →

Abdurrahman Önül